Σάββατο, 11 Αυγούστου 2012

Δημόκριτος ο Αβδηρίτης


Φιλόσοφος της αρχαιότητος, γεννηθείς εις τα Άβδηρα της Θράκης μεταξύ των ετών 470-460 π.Χ. Ό,τι γνωρίζομεν περί του Δημοκρίτου του Άβδηρίτοι οφείλεται κυρίως εις τον πολύ μεταγενέστερον τούτου συγγραφέα των βίων των φιλοσόφων Διογένην τον Λαέρτιον. Και άλλαι όμως ελάχισται μαρτυρίαι εκ σωζόμενων αποσπασμάτων αρχαίων συγγραφέων μας παρέχουν στοιχεία περί της ζωής και των έργων του Δημοκρίτου. Εκ των σωζόμενων πληροφοριών δεν είναι δυνατόν να μορφωθή σαφής γνώμη περί του βίου και του έργου του Δημοκρίτου διότι εις τας διασωθείσας ειδήσεις υπάρχουν ενίοτε αντιθέσεις και αντιφάσεις. Παρά ταύτα όμως δι' εν πράγμα δεν υπάρχει αντίθεσίς τις ή αντίφασις: ως προς το ότι δηλαδή ο Δημόκριτος ήτο μία μεγαλοφυΐα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου